Svidník (Podduklianska knižnica), 30.5. - 1.6.2016

Do druhého týždňa čítania deťom v Slovenskej republike, ktoré trvalo od 30. mája do 5. júna 2016 sa zapojili aj žiaci svidníckych základných škôl a deti materských škôl.

Deťom sme čítali  rôzne rozprávky. Ako prvú sme čítali Nivea rozprávky, ktorú sme dostali z občianskeho združenia Celé Slovensko číta deťom. Na čítanie sme využili našu novootvorenú terasu, čo deti veľmi potešilo.

Úžasný nápad „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“ je cestou, správnym smerom, pomocou, motiváciou, aby sme z našich detí vychovali duchovne a tvorivo bohatých ľudí, prípadne sme sa o to aspoň pokúsili. Je aj cestou k tichu rodinnej intimity, komunikácii detí a rodičov, detí a starých rodičov, ale aj detí a detí navzájom.

(zdroj: www.podduklianskakniznica.sk)