Svit, 30.5.-2.6.2016

V dňoch od 30. mája do 5. júna 2016 sa uskutočnil druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike. Do akcie pod názvom „Celé Slovensko číta deťom“ sa zapojila aj naša knižnica.

Cieľom podujatia je čítať deťom aspoň 20 minút denne a tak u nich vytvoriť pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám. V uvedenom týždni pracovníčky mestskej knižnice navštevovali školské zariadenia, aby čítaním spríjemnili deťom jednotlivé dni. V pondelok 30. mája navštívili žiakov druhého ročníka Základnej školy Mierovej vo Svite, v utorok 31. mája čítali druhákom Základnej školy Komenského vo Svite. V stredu 1. júna 2016, kedy deti na celom svete oslavujú svoj sviatok, sme potešili malým darčekom v podobe rozprávky deti materskej školy. Vo štvrtok 2. júna sa v mestskej knižnici uskutočnila ďalšia celoslovenská akcia pod názvom „Čitateľský maratón“, v ktorom sme sa pokúsili vytvoriť nový Slovenský rekord. Podujatia sa zúčastnili obidve základné školy mesta, u nás v knižnici čítalo spoločne 136 detí a na celom Slovensku sa maratónu zúčastnilo 40 954 detí. Minuloročný rekord sme prekonali o 2 571 čítajúcich.

(zdroj: www.kniznicasvit.sk)

Svit číta deťom