Svit číta deťom - MŠ Mierová Svit, ZŠ Komenského Svit

Kto čítal - hostia čítania: knihovníčka

Pre koľko detí a v akom veku: 17 detí 5-6 rokov, 78 žiakov 6-10 rokov

Svit číta deťom - MŠ Mierová Svit, ZŠ Komenského Svit