Trenčín číta deťom - ZŠ Novomeského- Po- trieda, Ut- trieda, St- školská knižnica, Št- gazdovstvo Uhliská, Pi- dvorček pred triedou

Kto čítal - hostia čítania: Po- starší súrodenec, Ut- pani zástupkyňa, St- mamička žiačky, Št- pani vychovávateľka, Pi- dedko žiačky

Pre koľko detí a v akom veku: pre žiakov 1.A- 20 žiakov, 7 roční

Krátke zhodnotenie čítania: Parádny týždeň. Deťom sa páčilo. Pozorne počúvali, potom kreslili, rozprávali sme sa, čítali aj oni, aj doma. Ďakujeme.

Trenčín, ZŠ Novomeského číta deťom