Mikulášske čítanie v pobočkách Verejnej knižnice M. Rešetku

Kde: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pracovisko pre deti a mládež

Kedy: 8. 12.2016 o 8.30 h.

Hostia čítania: riaditeľka knižnice, pracovníčky knižnice

Účasť: 36 detí, 9 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: Pre deti 3. ročníka sme čítali Vianočné príbehy z podkrovia a úryvok z knihy Moja najkrajšia kniha.
Po skončení podujatia deti dostali sladkú odmenu a záložky z projektu CSCD.

--------------------

Kde: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pracovisko Juh

Kedy: 5.12., 7.12., 8. 12.2016 o 9.00 h., 10.00 h.,

Hostia čítania: pracovníčky knižnice Účasť: 193 detí, 6 - 9 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: Pre deti 1. až 3. ročníka ZŠ na najväčšom sídlisku v Trenčíne sme počas troch dní čítali úryvok z kníh Ježiškove dobrodružstvá a Prešibané dvojčatá.
Po skončení podujatia deti dostali sladkú odmenu a záložky z projektu CSCD.

--------------------

Kde: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pracovisko Dlhé Hony

Kedy: 7.12., 8. 12.2016 o 12.45 h., 9.30 h.,

Hostia čítania: pracovníčka knižnice

Účasť: 34 detí, 8 - 9 rokov Krátke zhodnotenie čítania: Pre deti 3. ročníka sme čítali úryvok z knihy Moja vianočná knižka.
Po skončení podujatia deti dostali sladkú odmenu a záložky z projektu CSCD.

--------------------

Kde: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pracovisko Kubra,

Kedy: 8. 12.2016 o 10.30 h.

Hostia čítania: p. Brezanová – stará mama jedného z detí

Účasť: 18 detí predškolského veku

Krátke zhodnotenie čítania: Pre škôlkarov z blízkej MŠ sme čítali úryvok z povesti O obrovi Machnáčovi, ktorý sa odohrával v tunajších lesoch.
Po skončení podujatia deti dostali sladkú odmenu a záložky z projektu CSCD.