Trenčín číta deťom - : Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne: pracovisko pre deti a mládež na Hasičskej ul., pobočky Kubra a Opatová nad Váhom

Kto čítal - hostia čítania: riaditeľka knižnice a p. Brezanová (osvetová pracovníčka v Kubrej)

Pre koľko detí a v akom veku: 189 detí vo veku 5 – 9 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: Hlasné čítanie pre pozvané školské kolektívy prebiehali na troch miestach, v priestoroch knižnice. Čítalo sa z kníh: Z. Csontosová- Madam ježibaba, René Goscinny/Jean-Jacques Sempé- Malý Mikuláš, G. Futová – Lebo musím! Atmosféra bola veľmi uvoľnená, deťom sa čítanie páčilo a keď prišli do knižnice škôlkári, tak staršie deti čítali mladším kamarátom.

Trenčín číta deťom