Trnavá Hora číta deťom 4.júna 2018 v Materskej škole Trnavá Hora

V MŠ na Trnavej Hore čítali deťom:

Pavel Kravec- starosta obce Trnavá Hora
Jaroslav Slašťan - ochranár, fotograf a publicista

http://www.trnavahora.sk/starosta-informuje.html


Starosta Trnavej Hory informuje: Celé Slovensko číta deťom.

Naša materská škola sa vďaka známemu ochranárovi prírody Jaroslavovi Slašťanovi, zamestnancovi kremnickej knižnice, zapojila do celoslovenskej akcie „Celé Slovensko číta deťom“. Jej cieľom je podpora a rozvoj čítania tlačenej literatúry, ktoré je čoraz viac vytláčané internetom, a osobitne programom „Google“. Dnes sa už nehovorí, že takúto a takúto informáciu nájdeš v tej a tej knihe, ale každý povie: „však si to vygúgli“ alebo „a čo hovorí gúgel?“Aj ja som dostal pozvanie, aby som aspoň 10 minút čítal deťom v našej materskej škole nejakú rozprávku, ktorou bola prvá kapitola z knihy Spievankovo: „Spievanka, Zahrajko a zatúlaná píšťalka“. Pre mňa je vždy najkrajším pracovným zážitkom návšteva našej materskej školy, lebo deti sú milé, hravé, nápadité a úprimné. Rád sledujem prácu pedagógov, ako sa prihovárajú deťom a prostredníctvom im blízkeho slovníka sprotredkúvajú svojim zverencom poznanie sveta, za čo im patrí vďaka.

Pavel Kravec
starosta obce

Trnavá Hora číta deťom