Trnava, 30.5. - 3.6.2016

Kde: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

--------------------------------------------------------

Kedy: počas celého týždňa od 30. 5. do 3. 6. 2016 – každý deň o 10.00 hod.

--------------------------------------------------------

Hostia, ktorí čítali:

30. 5. Beáta Kuracinová Vargová – spisovateľka, hudobníčka

31. 5. Andrea Gregušová – spisovateľka, hudobníčka

1. 6. Ján Čápka – spisovateľ, pedagóg

2. 6. Danuša Dragulová – Faktorová – spisovateľka, vydavateľka, redaktorka

3. 6. Oksana Lukomska – ilustrátorka, grafička, reštaurátorka

-------------------------------------------------------

Počet detí: 300, škôlkári a deti 1. stupňa ZŠ

-------------------------------------------------------

Keďže sa počasie u nás vydarilo, všetky čítačky sa mohli uskutočniť v knižničnej záhrade. Na čítanie sme pozvali hostí, ktorí, ako sme predpokladali, zaujali deti aj svojím rozprávaním.

Čítanie obohatili o hudobnú zložku, čítalo sa aj v ukrajinčine, riešili sa rébusy, hádanky, vymýšľali slovné hračky. Každé stretnutie sa končilo autogramiádou a spoločným fotením.

 

Benjamína Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Trnava číta deťom