Vojkovce čítajú deťom, 9.6.2017 v MŠ

Čítali: p. knihovníčka Marta Majherová
p. učiteľka Viera Novotná
žiačka 2.roč. ZŠ Zojka Handlovičová
p. starosta Rastislav Kolej

Pre 11 detí MŠ od 2 do 7 rokov; o 14:00 hod.

Na besede s poľovníkom, ktorým bol samotný pán starosta deti z MŠ dostali od neho knihu Bambi. Čítavame si ju pred spánkom, príbeh Bambiho deti veľmi zaujal, preto sme sa dohodli, že nemôže chýbať ani na tomto čítaní. Úryvok z knihy prečítala deťom p. knihovníčka aj pán starosta. Pani učiteľka predčítala rozprávku Koza odratá a jež a kamarátka Zojka, ktorá ešte pred dvoma rokmi chodila do našej MŠ predčítala deťom básničky z knihy Prečo lienky nosia podkolienky. Túto knihu dostali deti ako dar od pani knihovníčky. Žiaci ZŠ spestrili čítanie hudobnou vložkou - Stelka Handlovičová sprevádzala hrou na husliach spev Benjamína Adamčíka a svojej sestry Zojky. Ukázali deťom aj knihy s iným písmom- notovým, ktoré čítajú hudobníci. Deti MŠ hosťom predstavili vlastné knihy, ktoré zatiaľ obsahujú len ilustrácie. Výstavku ilustrácií ku knihe Bambi ocenil hlavne pán starosta. Pripravil deťom ďalšie omaľovánky, aby ich podnietil k ďalšiemu čítaniu.
Na záver deti spolu s p. knihovníčkou a tetou Zuzkou zahrali hosťom hudobno-pohybovú hru O Ruženke, podľa známej rozprávky.
Pani učiteľka všetkým poďakovala, rozdala propagačné materiály deťom aj hosťom a vyjadrila presvedčenie, že na budúci rok sa tejto akcie zúčastní určite oveľa viac záujemcov o čítanie a krásne knihy.

 

Vojkovce čítajú deťom