Vranov nad Topľou, 30.5.2016

Miesto konania:                         Hornozemplínska knižnica vo Vranove n/T.

Kedy:                                             30.5.2016

Čas:                                               10.00

Kto čítal - hostia čítania:           Jozef Bubnár -  dlhoročný hudobník, hud. skladateľ, pedagóg

Pre koľko detí a v akom veku:   30 detí MŠ vo veku 5 r.

 

Cieľom stretnutia bolo veselým spôsobom zaujať deti čítaním a vtiahnuť ich do deja rozprávkových príbehov, ktoré im ponúkal pozvaný hosť, umelec Jozef Bubnár. Zaujímavým spôsobom, striedaním rozprávania i čítania úryvkov, im predstavil rozprávkové knihy svojho detstva a svoje obľúbené rozprávky, ktorých dej dopĺňali prítomné deti. Zdôraznil svoju lásku ku knihám a to, že aj svoje vlastné deti vedie týmto smerom a nevie si predstaviť u nich doma deň bez rozprávky.

Podujatie bolo veselé, hravé, motivujúce a naplnilo svoj cieľ.

 
S pozdravom
 
Mgr. Mária Perejdová
Oddelenie pre deti a mládež

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou číta deťom