Mikulášske čítanie v Hornozemplínskej knižnici, Vranov nad Topľou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa zapojila do projektu celé Slovensko číta deťom na Milkuláša.