Vranov nad Topľou číta deťom - Hornozemplínksa knižnica 9.6.2017

Kto čítal - hostia čítania: spisovateľka Gabriela Futová

Pre koľko detí a v akom veku:  98 detí z prvého stupňa

Krátke zhodnotenie čítania:

Čítania sa zúčastnili deti zo základných škôl; Bernolákovej, Sačurova, Tovarného a SŠ Budovateľskej. Pani spisovateľka čítala ukážky zo svojej obľúbenej knihy z detstva Malá bosorka. Deti boli nadšené z návštevy pani spisovateľky.  

Vranov nad Topľou číta deťom