Čítania / 2013 / Čítania 2013

Vysoké Tatry čítajú deťom 24.9. 2013 o 10:00 hod. v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici, Vysoké Tatry čítajú deťom 24.9. 2013 o 14:00 hod. v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci

Mesto Vysoké Tatry, 24.9.2013 o 10:00 hod. budova Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici a o 14:00 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. "Vysoké Tatry čítali deťom" a takto to vyzeralo...

Včera sme sa teda vrátili z nádherného, išpiratívneho a srdečného severovýchodu Slovenska, ďakujeme všetkým, skvelým ľuďom, ktorých sme počas našich čítaní stretli a ktorí nám pri ich realizácii nesmierne pomohli Špeciálne poďakovanie patrí pánovi primátorovi Spišskej Novej Vsi, pánovi PhDr. Jánovi Volnému, PhD. a jeho skvelému tímu, cítili sme sa u Vás ako tá najvzácnejšia zahraničná návšteva.

Ste pre nás veľkou inšpiráciou, na ceste, ako sa všetko dá realizovať, keď ľudia robia veci so srdcom, láskou a nadšením. Ešte raz velikánska vďaka Vysokým Tatrám, Spišskej Novej Vsi a Popradu.Veríme, že sme sa nevideli posledný krát. S úctou vaše CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

HOSTIA PROGRAMOV:

Ing. Eugen Knotek prednosta Mestskéhu úradu mesta Vysoké Tatry
Ing. Marián Šturcel námestník riaditela Štátnych lesov TANAPu
Anton Marec spisovatel, horský sprievodca, chatár, clen Horskej záchrannej služby, lyžiarsky inštruktor
Mgr. Róbert Tokár rímskokatolícky farár, farnost Vysoké Tatry
MgA. Viera Kucerová herecka, dramaturgicka Slovenského inštitútu v Prahe
PaedDr. Jaroslav Švorc predseda dobrovolného zboru Tatranskej horskej služby a spisovatel
PhDr. Ján Volný, PhD. primátor mesta Spišská Nová Ves
PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. riaditel Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi
Mgr. Emil Spišák, ArtD. riaditel Spišského divadla a režisér
Mgr. art. Antónia Olšavská,
Mgr. art. Slavomíra Fulínová,
Jozef Novysedlák a Albín Medúz

clenovia umeleckého súboru Spišského Divadla v Spišskej Novej Vsi
Ing. Anton Danko primátor mesta Poprad
Mgr. Anna Balejová riaditelka Popradskej knižnice v Poprade
Mgr. Vladislav Valko dramaturg, režisér, herec, autor veršov

V programoch vystúpia aj žiaci a pedagógovia hudobných odborov:
Základnej umeleckej školy v Tatranskej Lomnici
Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi
Základnej umeleckej školy v Poprade

Programom Vás bude sprevádzat Mgr. Ivana Janáková

Realizované s nnacnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.