Zákopčie číta deťom 4.6.-.8.6.2018 v Materskej škole Zákopčie č.888

Kde: V Materskej škole Zákopčie č. 888

Kedy: Od 04.06.2018 - do 08.06.2018

O koľkej: Od 09,00 - do 09,30 hod.

Kto čítal - hostia čítania: 

·         pán Mgr. Ladislav Hrubý, učiteľ ZŠ v Zákopčí a spisovateľ,

·         pán Mgr. Ing. Karol Vallo, správca farnosti Zákopčie – pán farár,

·         pani Mgr. Gabriela Plačková, riaditeľka ZŠ v Zákopčí,

·         pani Viera Kľučková od Fľašíka, bývalá pani učiteľka a riaditeľka ZŠ v Zákopčí,

·         pani Silvia Kupková od Fľašíka, knihovníčka obecnej knižnice.

Pre koľko detí a v akom veku: Pre 39 detí, vo veku 3 - 6 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: Deťom sme sprostredkovali stretnutie s osobnosťami našej obce, ktoré svojimi životnými postojmi, svojou tvorbou i činmi môžu byť pre ne veľkým vzorom a príkladom. Tieto stretnutia pri knihe boli prínosom, novým zážitkom, boli príjemné a nezabudnuteľné. Prostredníctvom pútavého a zaujímavého čítania sa deti dozvedeli o nových rozprávkových a príbehových hrdinoch, o ktorých ešte nikdy nepočuli. Mnohé deti sa už nevedeli dočkať, kedy si svoju obľúbenú knižku prečítajú samé...

Zákopčie číta deťom