Závažná Poruba, 30.5.2016

Dňa 30.5.2016 sa v Obecnej knižnici v Závažnej Porube konala akcia s názvom „Druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike“.

Akcie sa zúčastnilo 16 detí z našej obce, z čoho vyplýva, že čítanie deťom nie je ľahostajné. V rámci tohto projektu prečítala knihovníčka, Mgr. Ľudmila Kráľová, deťom príbeh o princeznej bez vláskov, ktorý chorým deťom dodáva sebavedomie a zdravé učí tolerancii. Z rozprávky deti pochopili, že nie vlasy a krása sú dôležité, ale naše srdce.

Okrem tejto knihy sme si spoločne s deťmi, ktoré už vedia čítať, čítali príbeh „Ako Tinka s vílou upratovali“. Brožúrku deti dostali ako sponzorský dar spolu so záložkou od občianskeho združenia „Celé Slovensko číta deťom“, za čo chceme srdečne poďakovať a zároveň týmto chceme podporiť myšlienku: Čítajme deťom 20 minút každý deň, pretože vieme, aké obrovské výhody to prináša.

Závažná Poruba číta deťom