Žilina číta deťom v Krajskej knižnici 7.6.2019

Podujatia Celé Slovensko číta deťom sa zúčastnilo 57 detí základných škôl.

Mená umelcov: Peter Vaňouček, (hudobný pedagóg a skladateľ) a Zuzana Burianová (choreografka a tanečná pedagogička)

Žilina číta deťom