Žilina, 3.6.2016

Vážená pani Kučerová, 
posielame Vám v prílohe niekoľko záberov z Krajskej knižnice v Žiline, kde čítalo cca 55 detí. Čítali s pani spisovateľkou Martou Pažickou a mestským poslancom Petrom Cibulkom.

O prebiehajúcom týždni mali samozrejme informáciu čitatelia počas celého týždňa.

 

Mgr. Zuzana Mjartanová
vedúca Oddelenia knižnično-výpožičných služieb

Žilina číta deťom