Úsek detskej a mládežníckej literatúry Krajskej knižnice v Žiline

Celé Slovensko Číta Deťom aj na Mikuláša - dnes nám pani spisovateľka Silvia Havelková pripravila krásnu besedu doplnenú gitarovým vystúpením Sofie zo ZUŠ Ľ. Árvaya :) Ďakujeme