Mikulášske čítanie v Miestnej ľudovej knižnici

Akcia sa konala v Miestnej ľudovej knižnici Zohor 8.12. 2016 od 14:00 -15:00 hod. Čítania sa zúčastnili pani učiteľky zo školy a zo školskej družiny a niektorí rodičia detí. Čítalo sa pre deti tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Okrem čítania sme sa zhovárali aj o tom aké knihy čítajú deti, rozprávali sme sa aj o knihách, ktoré im naši hostia čítali. Boli to knihy Danka a Janka, Opice z našej police, Čenkovej deti, ktorú žiakom prečítala prednostka našej obce, Môj macík, Rumcajs a Hrdinský zápisník. Bola to super akcia a som veľmi rada, že sme sa zapojili. S pozdravom Jana Ščepánková Knihovníčka knižnice Zohor

ZOHOR ČÍTA DE´TOM