Zvolen číta deťom 7.-8. júna 2017 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra

Kto čítal - hostia čítania: Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová – riaditeľka Súkromného centra voľného času Heuréka; Ing. Branislav Husár – poslanec Mestského zastupiteľstva Zvolen a predseda Miestneho odboru MS vo Zvolene

Pre koľko detí a v akom veku: 40 detí vo veku 7 – 10 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: Na úvod boli deti oboznámené s projektom a jeho cieľom, vypočuli si jeho zvučku. Čítalo sa z kníh Opice z našej police a Moje najmilšie rozprávky. Obaja hostia sa čítania ujali s nadšením a spokojnosť prejavili tak pedagógovia ako  aj deti. Pán Husár sa čítania zúčastnil už niekoľkýkrát a svoju účasť na čítaní potvrdil aj do budúcnosti 

Zvolen (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra) číta deťom