Siedmy týždeň čítania deťom, Zvolen, 24.6.2022, ZŠ Alexyho

Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen, sa pripojila k čítaniu pod vedením Mgr. Ivety Lietavovej.

Siedmy týždeň čítania deťom, Zvolen, 24.6.2022, ZŠ Alexyho