Čítania / 2011 / Čítania 2011

Zvolen číta deťom - 6.6. 2011 Kráľovská sieň Zvolenský zámok

...Ubehlo pomerne veľa času od vzniku myšlienky… ale život už býva taký, niekomu sa na svet podarí príjsť ľahko a jeho životná cesta plynie bez zložitých zádrheľov a dramatických zvratov a niekto to má jednoducho od štartu  komplikovanejšie. Dôležité je však nedať sa odradiť. Tak teda robíme prvý, rozhodný krok...

 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM o.z.

Vás srdečne pozýva

dňa 6. júna 2011 o 10:00 hod. do  Kráľovskej siene Zvolenského zámku

na svoj nultý ročník , komorného čítania,

za prítomnosti vzácnych hostí slovenského kultúrneho a umeleckého života...

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami...

Hlavným partnerom projektu je Slovenská národná galéria Zámok Zvolen.                  

                                                                                                                                                                                     Zvolen 26. mája 2011
MgA. Viera Kučerová  a  Mgr. Ivana janáková 
za Celé Slovensko číta deťom o. z.