KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN

V dňoch 6. - 9. decembra 2016 sa uskutočnilo podujatie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na Mikuláša, na ktorom dospelí čítali deťom svoje obľúbené rozprávky. V krajskej knižnici  sa stretli deti zo školských klubov a čítali im:  Ing. Branislav Husár – poslanec Mestského zastupiteľstva vo Zvolene a predseda MO Matice slovenskej vo Zvolene;  Mgr. Mária Šorecová – historička; Božena Tisoňová – dlhoročná dobrovoľníčka krajskej knižnice a Mgr. Martin Mázor, známy regionálny novinár.
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na Mikuláša je pokračovaním celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom, ktorého heslom je slogan „Poď budem Ti čítať!“