Zvolen číta deťom - 5.6.2018, DD Ratolesť Tŕnie vo Zvolene

Bez čítania rozprávok si činnosť v školskom klube nevieme predstaviť.Preto sa ja naše deti zo školského klubu zo školy"sedmičky" vo Zvolene zapojili do tohto projektu.Prišli nám čítať: Ondrej Kalamár- spisovateľ a Mária Važanová, vychovávateľka DD Ratolesť Tŕnie.

Zvolen číta deťom