Zvolen číta deťom, 4.-5.júna 2018 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

K podujatiam CSČD - uskutočnili sme 2 čítania (také komorné čítania v rozprávkovej miestnosti), čítali kolegyne z oddelenia literatúry pre deti a mládež, počet účastníkov 30 detí.

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene číta deťom