Zvolen číta deťom 2. júna 2016 o 10:00 hod. v Starej radnici vo Zvolene

2. júna od 10:00 hod. sme čítali vo Zvolene,  v novootvorenom priestore Starej radnice.

Deti zo ZŠ J. Alexyho si vypočuli zaujímavé príbehy z obľúbených kníh čítajúcich hostí. Dekan Lesníckej fakulty TU profesor Pichler čítal grécku báj, riaditeľka Krajskej knižnice Ľ. Štúra Ing. R. Torňošová si zvolila modernú knihu od G. Futovej  Nezblázni sa mamička a riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska PhDr. I. Danihel prečítal rozprávku Starý Bodrík a vlk.
Po prečítaní rozprávky prekvapil deti hrou na fujare a spevom pastierskej piesne. Vyslúžil si obdivný potlesk.
MgA. Viera Kučerová zoznámila deti s projektom CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM a  prečítala veršovanú rozprávku od Milana Rúfusa. Celý program spríjemnili muzikou, spevom i tancom žiaci z Hudobno – tanečného štúdia zo Súkromnej ZUŠ vo Zvolene.

Deti aj čítajúci hostia strávili nádherné spoločné chvíle s knihami a príbehmi v nich. Mrzelo nás len, že zamestnancov Starej  radnice vo Zvolene, tento program obťažoval.

Foto: H. Vančíková

Zvolen číta deťom

Audio

Zvolen, audio