Čítania / 2019

Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Piešťanoch

14.10. - 19.10.2019

Hlavné čítania

Pralidi - Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Piešťanoch, 19.10.2019
Z nočníku do školky - Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Piešťanoch, 18.10.2019
Čítame, počúvame a hráme rozprávky spisovateľov Jána Uličianskeho, Marky Míkovej a Jiřího Tepera - Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Piešťanoch, 18.10.2019

Mapa čítaní