Čítame, počúvame a hráme rozprávky spisovateľov Jána Uličianskeho, Marky Míkovej a Jiřího Tepera - Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Piešťanoch, 18.10.2019

Komponovaný program spojený s prezentáciou kníh českých a slovenských autorov v Piešťanoch na Festivale českej a slovenskej tvorby pre deti.

Čítame, počúvame a hráme rozprávky spisovateľov Jána Uličianskeho, Marky Míkovej a Jiřího Tepera - Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Piešťanoch, 18.10.2019