Bánovce nad Bebravou - Mestská knižnica Ľ. Štúra číta deťom 1.- 3.6. 2015

POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ !

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou sa zapojila do celoslovenskej akcie  „POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ“ Celé Slovensko číta deťom.

Od 1.6. – 3.6.2015 sa v knižnici vystriedali žiaci zo ZŠ Partizánska, Duklianska, Školská a DSS Archa. Hlavnými čítajúcimi hosťami boli známe osobnosti mesta primátor Marián Chovanec, bývalá vedúca knižnice Helena Klobučníková, tanečníčka z FS Drienovec Veronika Štrbavá, ako aj u deti obľúbený maskot knižnice Osmijanko. Spolu sa na akcii zúčastnilo 98 detí. Hostia  prečítali deťom úryvky z ich obľúbených knižiek a porozprávali sa o tom, čo knihy znamenajú a prečo je dôležité ich čítať. Už teraz sa deti tešia na 2.ročník čítania i na stretnutie so zaujímavými ľuďmi.

                                                                                                Jarmila Mikulová

Bánovce nad Bebravou čítajú deťom