Čítania / 2015

1. TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Súbory na stiahnutie

Hlavné čítania

Banská Bystrica číta deťom 1. júna 2015 o 14:30 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica
Zvolen číta deťom 1. júna 2015 o 10:00 hod. v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra
Bratislava číta deťom 2. júna 2015 o 10:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a 2. júna 2015 o 15:00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava
Trnava - Knižnica J. Fándlyho a Detské odd. Fakultnej nemocnice číta deťom 3.6.2015
Trenčín číta deťom 4. júna 2015 o 10:00 hod. na Mierovom námestí v Trenčíne, 4. júna 2015 o 13.30 hod. vo Fakultnej nemocnici
Banská Bystrica číta deťom 5. júna 2015 o 10:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice
Sliač číta deťom 15.6.2015 o 10.00 v záhrade Mestského kultúrneho strediska

Zapojili sa tieto mestá

Mapa čítaní