Levice čítajú deťom - Tekovská knižnica 3.6.2015

Tekovská knižnica v Leviciach sa zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom 2015 dňa 3. júna 2015 v dopoludňajších hodinách. Bola to krásna slávnosť v knižnici, ktorá vyvrcholila do spontánnej hry dospelých s deťmi. Moderátorka celého podujatia ho viedla rozprávkovo, s korunkou na hlave. Medzi pozvanými hosťami bol aj poslanec Mestského zastupiteľstva v Leviciach Mgr. Ervín Szalma, ktorý prišiel  autenticky oblečený – v širokom klobúku a v bielej košeli. Čítal z knihy Marianny Grznárovej Maťko a Kubko ukážku o tom, ako varili halušky. Náš hosť nielen čítal, ale aj zahral obe postavy tak perfektne, že deti vtiahol do hry – mastili si brušká, skandovali, menili sa na postavy z kníh.

Ďalším hosťom bola poslankyňa  Mestského zastupiteľstva Mgr. Martina Gašparová, ktorá si zaspomínala na svoje detstvo a mimoriadne obľúbenú knihu Márie Ďuríčkovej Danka a Janka. Csaba Tolnay náš úspešný spisovateľ, autor kníh o Leviciach „Levice na starých pohľadniciach“, ale aj poslanec Mestského zastupiteľstva v Leviciach čítal deťom z knihy Márie Ďuríčkovej „ Kľúče od mesta“. Posledným hosťom podujatia bola spisovateľka, autorka kníh pre mládež, ktorá žije a tvorí v našom meste. Rozhodla sa čítať z knihy Pavla Dobšinského „Slovenské rozprávky“. Atmosféru celého podujatia dotvárali žiaci ZUŠ v Leviciach. Podujatia sa zúčastnilo 90 detí z rôznych ZŠ v Leviciach. V závere podujatia sme prítomných informovali o podpore firmy Nivea a rozdávali rozprávkové plaketky.

            O týždni čítania sme informovali všetky školy v našom meste prostredníctvom plagátov, pozvali sme média a pozvali Levickú televíziu. Na jej stránke sa v archíve nachádza televízny šot z podujatia. V prílohe zasielame pozvánku na toto podujatie a link na našu stránku, kde sa nachádzajú fotografie z podujatia.

Fotogaleria z čítania deťom na portáli http://www.kniznicalevice.sk

            S myšlienkou organizovania podujatia s tak nosnou témou pre knižnice, ako je čítanie z kníh, sme sa stotožnili už pri Vašej návšteve Levíc a snažili sme sa zorganizovať podujatie založené na kráse písaného slova a nádhernej hudby. Bolo to úžasné a určite si to radi zopakujeme aj v 2.týždni čítania deťom. Ďakujeme.             

                                   S pozdravom                                   

 

                                                       PhDr. Vlasta Kollárová, vedúca Oddelenia literatúry pre deti