Nižný Hrušov číta deťom - Obecný úrad 5.6.2015

Čítalo sa v Obradnej sieni na Obecnom úrade Nižný Hrušov. Čítalo sa pre deti materskej a základnej školy našej obce (4 až 9 ročné deti).

Čítali:

Pán farár František Petro
Tréner a futbalista Peter Babjak
Rodičia detí MŠ a ZŠ Emília Bezeková, Peter Demčák, Dušan Dvořák


Slávka Boguská
Obecná knižnica Nižný Hrušov