Bytča číta deťom - Mestská knižnica Bytča 1.- 7.6. 2015

DRUHÁCI A PIATACI SA ZAPOJILI DO PROJEKTU CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

„Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.“

Projekt sa uskutočnil v dňoch od 1.6. do 7.6.2015. Aby sa u detí rozvíjal zdravý psychický vývoj, slovná zásoba, vyjadrovanie, je potrebné, aby rodičia, učitelia, starí rodičia čítali 20 minút denne nahlas.

Dňa 3.6.2015 druháci a piataci zo ZŠ Ulica mieru navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. Prišli si vypočuť čítanie hosťa projektu Jozefa Úradníka, ktorý  prečítal rozprávku Snehová kráľovná od autora H.CH. Andersena. Žiakov ohromilo pôsobivé čítanie pána Jozefa Úradníka. Kultivovaný rečový prejav vyvolával u detí predstavivosť i fantáziu. Po prečítaní rozprávky odmenili deti pána Úradníka potleskom. Samozrejme, prezentovali aj svoje umelecké schopnosti – recitovali básničky. Čítanie rozprávky bolo nezabudnuteľným zážitkom pre deti i dospelých.

Bytča číta deťom - Mestská knižnica Bytča 3.6. 2015