Dolný Kubín číta deťom - Oravská knižnica Antona Habovštiaka 2.6. 2015

Aj Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa zapojila do 1. ročníka Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike. 2.6.2015 v knižnici žiakom 2. A a 2. C triedy ZŠ J. Matúšku a Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím prečítali z obľúbených kníh svojho detstva ich pani učiteľky.

O svojej najčítanejšej detskej knihe im porozprával i spisovateľ a zároveň riaditeľ knižnice, historik Peter Huba. Program bol obohatený hrou s pesničkami na motívy známej poetickej rozprávky Čin Čin v podaní žiakov ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím.

 
S pozdravom
Miriam Kazimírová

Dolný Kubín číta deťom