Harichovce čítajú deťom - Základná škola s materskou školou

Aj žiaci, rodičia a učitelia Základnej školy s materskou školou v Harichovciach sa zapojili do projektu Celé Slovensko číta deťom.

Učitelia 1. stupňa čítali deťom každý deň 20 minút z vybranej knihy. Na prvom stupni sme čítali 60 žiakom. Do projektu sa ochotne zapojili aj rodičia. V 50-tich rodinách čítali večer deťom ďalších 20 minút. Prežili sme pekný týždeň s knihou.

Veríme, že sa posilnili aj vzťahy v rodinách medzi rodičmi a deťmi a tiež vzťah detí k čítaniu.  

Koordinátorka projektu Mgr. Eva Dobšinská

Harichovce čítajú deťom