Prievidza číta deťom - Hornonitrianska knižnica 1.- 7.6. 2015

Srdečne Vás pozdravujeme z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. Do projektu ,,CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM“ sa s nadšením zapojila aj naša knižnica. Podujatie je krásne a vytvára možnosť utužovať jemné nitky priateľstva, ktoré vytvárajú deti a kniha. Sme rady, že ste vytvorili tradíciu, ktorá bude toto priateľstvo podporovať. 

Od 1. -7. júna sme čítali, nielen my, deti, ale aj viacerí vzácni hostia. Týždeň sme odštartovali stretnutím, besedovaním a čítaním spolu s ilustrátorom, karikaturistom Jaroslavom Slabejom. Deti sa v deň ich sviatku hrali sa na agentov knihomoľov, čítali nám a aj hosťovi, počúvali, čo im pán Slabej prečítal a v neposlednom rade, samozrejme, aj kreslili a učili sa, ako vzniká karikatúra.. 
Ďalšou milou návštevou v týždni projektu „ CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM" bola česká grafoterapeutka Petra Sehnalová, ktorá nás presvedčila o tom, že rozvíjať vlastnú osobnosť dokážeme aj písmom. Študentom prievidzských škôl prečítala ukážku zo svojej knihy „Změnte písmo, změníte život“. 

Počas celého týždňa sme však nezaháľali ani my, knihovníčky a aj pani učiteľky a do projektu hlasného čítania deťom sme sa zapojili s láskou, deťom sme čítali z našich obľúbených kníh. To, že práve hlasné čítanie má zmysel, nás presvedčili aj samotné deti. Tieto knihy, z ktorých sme im čítali, si hneď vypožičali domov. A samozrejme aj deti sú osobnosti, takže čítali aj ony nám. Nedali sa zahanbiť a svojej čitateľskej úlohy sa zhostili priam bravúrne.  

Záver tohto týždňa sme ukončili s najmenšími a to 10. ročníkom podujatia ,,Mám básničku na jazýčku“. Deti vystúpili s recitáciou poézie a prózy. Toto podujatie sme využili aj na to, aby sme deťom prečítali rozprávočky partnera projektu „Celé Slovensko číta deťom“ firmy Nivea. Čítanie a rozprávanie o cestovateľke Tinke sa veľmi páčilo a malí recitátori si hrdo odnášali z podujatia nielen odmeny, ale aj krémový božtek na nošteku. 

Počas celého týždňa sa nám týmto spôsobom podarilo do projektu zapojiť základné školy a aj materské školy v Prievidzi. Počet zúčastnených, počúvajúcich, čítajúcich a skvelých detí bol: 298.
Za celý kolektív Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Vám ďakujeme za skvelo vymyslené podujatie, ktoré nás všetkých vedie k tomu, aby sme sa s čítaním pre deti a deťom skamarátili čo najviac. 
„ ... pretože prostredníctvom rozprávky sa učí dieťa hodnotiť, vytvárať postoje a formovať svoje správanie. Príťažlivý a tajomný neurčitý časopriestor literárneho príbehu vie otvoriť srdce a nielen to detské...“
Prajeme Vám aj naďalej veľa tvorivých nápadov a pekný, usmiaty deň. 


S pozdravom 

Božena Blaháčová
zástupkyňa riaditeľky a vedúca služieb

A my s rešpektom a obdivom ďakujeme za váš vklad k 1.TÝŽDŇU ČÍTANIA DEŤOM V SR.

S úctou a vďakou vaše CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM