Bratislava číta deťom v Materskej škole na Bulíkovej ulici

Čítame denne, ale v týždni od 1. júna do 7. júna to bolo výnimočné.

 
Čas si našli niektorí rodičia a aj herec Martin Mňahončák.