Čadca číta deťom - Kysudská knižnica 1.- 7. 6. 2015

Prvý júnový týždeň prebiehal v Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v znamení hlasného čítania deťom v rámci celoslovenského projektu „Celé Slovensko číta deťom“. Na podnet výzvy „Poď, budem ti čítať“ sa v knižnici stretávali deti, rodičia i učitelia, aby si vypočuli obľúbené rozprávky významných osobností mesta a regiónu. Okrem čítania sa besedovalo, hralo, spievalo, kreslilo a maľovalo, pretože čítanie je zábavné i poučné, obohacuje duševný svet, inšpiruje, podnecuje fantáziu a tvorivosť, je nenahraditeľným zdrojom poznania, ale i vzájomnej spolupatričnosti a rodinnej pohody.

     Oslovené osobnosti – spisovatelia, publicisti, riaditelia organizácií a inštitúcií v žilinskom kraji, primátor mesta, výtvarníčka a ilustrátorka, športovkyňa, všetci s ochotou a  radosťou prijali ponuku zúčastniť sa na podnetnom projekte. Počas celého týždňa sa v rozprávkovej miestnosti knižnice rozvíjal čarovný rozprávkový svet v podaní čítania Janky Bírovej, Ladislava Hrubého, Petra Kubicu, Pavla Holeštiaka, Zuzany Jesenskej-Kubicovej, Márie Marcibálovej, Terézie Mešťanovej, Ľubice Kullovej, Evy Gurovej a Milana Guru.

Čítanie bolo oživené hudobnou produkciou žiakov ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci a deti rozprávky kreslili na múrik a chodník pred knižnicou a vytvorili tak maľovanú cestu do rozprávkového sveta knižnice. K deťom zavítala i Červená čiapočka, ktorá im rozdávala malé rozprávočky na dobrú noc a ubezpečila ich, že s vlkom je už dobrá kamarátka a nemusia sa ho báť ani oni.

Spisovateľ Peter Kubica čítal svoju rozprávku z Javorníckeho chodníka, ale naučil deti i veršovanú rozprávku bez slov, ktorá sa dá vyjadriť pohybom. Pavol Holeštiak priblížil deťom príbeh až spoza oceánu, ktorý vyšiel v časopise amerických Slovákov a bol venovaný naším vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi. Okrem čítania sa deti dozvedeli i veľa zaujímavostí o osobnostiach, ktoré aj vďaka láske ku knihám a čítaniu dosiahli vo svojom živote veľa úspechov. Vyše dvesto účastníkov (210 detí + 40 dospelých) z radov detí predškolského veku, žiakov základných škôl i zdravotne znevýhodnených detí, rodičia i učitelia sa tu mohli stretnúť so zaujímavými ľuďmi, prežiť príjemné chvíle s knihou a získať nové podnety na čítanie.

Pán primátor Milan Gura, ktorý týždňový program čítania ukončil sa o tomto podujatí vyjadril nasledovne:

„Pridali sme sa aj my spolu s manželkou k tejto krásnej akcii. Odniesol som si nielen krásny pocit, ale aj myšlienku: "Televízia dieťa neobjíme, nevysvetlí mu to, čomu nerozumie, nedá mu pusu a nebude ho držať za ruku, keď sa bude báť...."

V Čadci 24.6.2015                     Mgr. Helena Pagáčová
                                                                                   koordinátor kultúrno-výchovnej činnosti
                                                                                  Kysuckej knižnice v Čadci

Video

Video záznam s čítania deťom v Čadci 18.6.2015