Košice čítajú deťom - Knižnica pre deti a mládež mesta Košice 1.- 7.6. 2015

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravuje a uskutočňuje pre svojich čitateľov už 60 rokov množstvo podujatí. Potešila nás možnosť zapojiť sa do nového celoslovenského projektu „Poď budem ti čítať!“  -  spoločné čítanie rodičov deťom. 22 školských a mimoškolských pobočiek našej knižnice pozývali  čítať významné osobnosti nášho kultúrneho a politického života v rámci mesta Košice. Čitatelia mali možnosť si vypočuť rozprávku, ktorú im prečítali, starosta mestskej časti Terasa Ing. Ján Jakubov,  Mgr. Mária Horváthová poslankyňa MČ Ťahanovce, poslanec MČ sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát, vedkyne zo SAV, riaditelia základných škôl, rehoľná sestra z cirkevnej základnej školy a mnoho mnoho ďalších. Naša dlhoročná spolupráca s Detskou fakultnou nemocnicou nám umožnila čítať aj deťom v nemocničných priestoroch, kde malým pacientom čítali aj zdravotné sestry. Do celej akcie, ktorá prebiehala v týždni od 1. – 7. 6. 2015, sa zapojilo okolo 50 čítajúcich dospelých. Čítanie rozprávkových kníh, príbehy, ale aj náučné texty, počúvalo cca 1100 detí. Niektoré podujatia boli spestrené hudobným vystúpením,  výstavkami kníh aj názornými pokusmi pomocou mikroskopov. Celková atmosféra akcie, ktorá prospieva k prehlbovaniu komunikácie medzi dospelým a dieťaťom  prostredníctvom knihy a spoločného čítania, mala pozitívny ohlas nielen u detí, pedagógov, rodičov, ale aj u oslovených čítajúcich hostí.

www.k.kosicekmk.sk/index.php/kalendar-podujati#

Košice čtajú deťom - Knižnica pre deti a mládež mesta Košice