Košice čítajú deťom - Školský klub Základná škola Staničná 13, 1.- 7.6. 2015

Dobrý deň,

pozdravujeme z Košíc, zo školského klubu na ZŠ Staničná 13, zapojili sme sa do tohto projektu, pretože si myslíme, že je to velmi správna myšlienka. Tak sme sa pustili do týždenného čítania aj v našej školskej rodine.

Aby to pre deti bolo atraktívnejšie, poprosili sme pani riaditelku a pani zástupkyňu, aby prišli našim deťom prečítať a oni to s radosťou prijali. Veľmi sme sa s deťmi potešili aj rodičom a dokonca starým rodičom, ktorí neváhali a tiež prišli deťom čítať po poobediach. Ďalši si zase čítali doma....
Posielame aj fotky z našich spoločných čítaní.


Pozdravujú deti zo VII. odd. ŠKD na ZŠ Staničná v Košiciach
a vychovavateľka Veronika Revická

Košice čítajú deťom