Ľubochňa číta deťom - Základná škola a Materská škola 1.-7.6. 2015

Najmenší žiaci, prváci,  v ZŠ s MŠ Ľubochňa sa zapojili do projektu 1. TÝŽDŇA ČÍTANIA DEŤOM V SR 1.-7.6. 2015. 12 prvákom čítal starosta obce Ing. Peter  Dávidík na obecnom úrade aj teta ekonómka pani Klausová, v obecnej knižnici sa zišli staré  mamy detí, v riaditeľni riaditeľ školy PaedDr. Jozef Olos a v krásnom parku pani učiteľka. Deti odchádzali vždy plné dojmov a tešili sa na ďalšie čítanie. Veríme, že projekt sa stane tradíciou a podporia ho ďalší čitatelia.