Rožňava číta deťom - Gemerská knižnica P. Dobšinského 1.- 7.6. 2015

V Rožňave tiež čítali deťom v rámci projektu: Celé Slovensko číta deťom

1. 6. 2015
čítali knihovníčky ( knihy od autorov- B.Jobus, R, Brat, ...)
počet účastníkov 118


2.6.2015
ZŠ Ul. zlatá, 4. roč., čítala knihovníčka
kniha - J. Uličianský:Analfabeta Negramotná
počet účastníkov -24


3.6.2015
ZŠ Ul. pionierov, 1.roč., čítala knihovníčka
kniha – E. Branková: Kvapôčka
počet účastníkov – 26


5.6.2015
ZŠ Ul. zlatá, 2.roč., čítal pedagóg
kniha – M. Ďuríčková – Vtáčik, žltý zobáčik
počet účastníkov – 26


5.6.2015
ZŠ katolícka sv. Jána Nepomuckého, čítal pedagóg
kniha – M. Šurinová – Krajinka s koňom
počet účastníkov - 31


Účastníci spolu : 225
Deťom čítali: 9

Mgr. Iveta Kyselová, riaditeľka
Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave
Úsek literatúry pre deti a mládež