Pernek číta deťom - Základná škola 4.6.2015 o 13.30 hod.

Do čítania deťom sa zapojili aj v tejto obci, kde hosťom bola Adriana Macháčková

Kyselová Diana