Lučenec číta deťom v Divadle Boženy Slančíkovej Timravy - Novohradská knižnica 5.6.2015 9:00 hod.

BBSK-Novohradská knižnica v spolupráci s mestom Lučenec sa dňa 05.06.2015 zapojila do celoslovenskej kampane na podporu čítania pod názvom Celé Slovensko číta deťom v rámci 1. týždňa čítania deťom v Slovenskej republike. Projekt získal záštitu prezidenta SR Andreja Kisku.

Vo veľkej sále divadla BST v Lučenci sa v uvedený deň o 09.00 hod. zišlo viac ako 280 detí škôl a školských zariadení, ale aj náhodní záujemcovia, ktorí si vo vstupnej hale divadla mali možnosť prezrieť a niečo aj prečítať z bohatého fondu kníh oddelenia detí Novohradskej knižnice. Čítanie v divadelnej sále mimo štandardného prostredia, obohatené hudobným programom a dramatizáciou rozprávky v podaní mladých umelcov a pedagogického doprovodu ZUŠ v Lučenci, n.o. sa pre nás všetkých stali zapamätateľným zážitkom

Čítanie  sa nieslo v znamení hesla: Poď, budem Ti čítať a celý program akceptoval myšlienku Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň. V rámci tohto podujatia deti plnili úlohu aktívnych poslucháčov, čítajúcimi boli naši hostia menovite v zložení:

Dr. Magdaléna Káčeríková, vedúca oddelenia školstva, kultúry, soc. vecí a športu MsÚ v Lučenci,

nám dobre známe osobnosti – spisovateľky:
Dr. Marta Hlušíková
p. Hana Košková

mladý ambiciózny spisovateľ
poet Mgr. Martin Dzúr, PhD.

Každý z hostí čítal cca 4-5 minút z ich milovanej detskej knihy a zaspomínal si na časy detstva, ktoré strávil s knihou o jej tajomstvách o tom, čo knihy pre nich znamenajú a prečo je aj v tejto technickej dobe dôležité čítať ich.

Pravidelné hlasné čítanie deťom podporuje zdravý psychický vývin dieťaťa a jeho sebavedomie, dáva mu pocit istoty, zázemia a spolupatričnosti. Je tou najdôležitejšou investíciou do úspešnej budúcnosti dieťaťa.

Aktivity, ktoré sú takéhoto alebo podobného zamerania plánuje Novohradská knižnica podporovať a realizovať aj v budúcnosti, preto pozývame všetky deti do Novohradskej knižnice na deň 18.06.2015, kedy odštartujeme celoslovenskú čitateľskú súťaž v simultánnom čítaní v čase od 09.00 hod. – 15.00 hod. pod názvom „Čítajme si“.

Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice