Humenné číta deťom - Materská škola Tyršova 1

Učiteľky 1.špeciálnej triedy Materskej školy Tyršova 1 v Humennom v 1.týždni čítania pre 6 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelavácimi potrebami od 2 do 7 rokov čítali rozprávky v rámci projektu CELĚ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM.

Ako vnímali čítanie deti a panie učiteľky:

"Máme úžasné zážitky a spomienky vo forme záberov.
Ďakujeme, že aj my deti , ktoré sme iné no nie horšie, sme sa mohli zapojiť do skvelého projektu. Ďakujeme."

Za kolektív učiteliek MŠ Tyršova 1 v Humennom,
Račko Angela, zástupkyňa riaditeľky školy.

Humenné číta deťom