Michalovce čítajú deťom - Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 3.6.2015

3. júna 2015 sme v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach privítali vzácnych hostí primátora Viliama Zahorčáka, prednostku Okresného úradu PhDr. Janu Cibereovu, učiteľku ZUŠ Mgr. Luciu Brandabúrovu, kráľa čitateľov za rok 2010 Dávida Petríka a riaditeľku knižnice PhDr. Alenu Vasiľovu, ktorí sa podelili s našimi čitateľmi o svoje čitateľské zážitky.

Prečítali úryvky zo svojich najobľúbenejších detských kníh, čím vyjadrili plnú podporu tomuto projektu. Krása slova sa prelínala s krásou hudby, ktorú vyčarovali žiaci Základnej umeleckej školy v Michalovciach so svojimi pedagógmi. Podujatia sa zúčastnilo 125 detí.