Banská Bystrica číta deťom vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, Fončorda, 3.12. 2015 o 13:20 hod.

Kde: Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica – pobočka Fončorda, Jilemnického 48

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 3.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: 13.20.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: Ing. Jana Slaná

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: 1 - 4. roč., 50 detí, Školský klub Dráčik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania: Ing. Jana Slaná čítala deťom príbeh z knihy Astrid Lindgrenovej:

Pipi Dlhá Pančucha. Po prečítaní príbehu deti svoje zážitky z čítania stvárnili tvorivým výtvarným spôsobom


Kde: Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica – pobočka Fončorda, Jilemnického 48

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 3.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej:10.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: Mgr. Eva Pršová, PhD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: 30 detí, 7. ročné,                             ZŠ Radvaň – 2. ročník

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania: Vysokoškolská pedagogička Mgr. Eva Pršová, PhD. čítala deťom, príbeh z knihy H.CH.Andresena: Stromček. Po skončení čítania sa deti rozprávali o samotnom príbehu, ale tiež zmysle Vianoc, ich zážitkoch z prípravy na Vianoce, či výzdoby vianočných stromčekov. V druhej časti čítania deti výtvarným spôsobom stvárnili samotný príbeh a poskladali jeho jednotlivé časti. Celé čítanie sa nieslo v tvorivej atmosfére.