Čítania / 2015

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM AJ NA MIKULÁŠA

Súbory na stiahnutie

Hlavné čítania

Žarnovica číta deťom 4.12. 2015 o 9:30 hod. v Kultúrnom dome
Sliač číta deťom 4.12. 2015 o 13:00 hod. v Mestskej knižnici v Sliači
Nová Baňa číta deťom 3.12. 2015 o 10:00 hod. v kine Vatra
Nová Baňa číta deťom 3.12. 2015 o 14:00 hod. v Domove sociálnych služieb Hrabiny
Banská Štiavnica číta deťom 2.12. 2015 o 10:00 hod. v Kultúrnom centre
Zvolen číta deťom 1.12. 2015 o 10:00 hod. v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra
Banská Bystrica číta deťom 1.12. 2015 o 14:30 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou

Zapojili sa tieto mestá

Hostia programov:

Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bysrica
Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
Kamil Danko, primátor mesta Žarnovica
Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta Sliač
MgA. Viera Kučerová, prezidentka OZ CSČD, dramaturgička, herečka
Ondrej Kalamár, spisovateľ
Ondřej Daniš, herec, člen hereckého súboru Divadla JGT vo Zvolene
Ing. Monika Maňkovská, zástupkyňa riaditeľa Múzeum Svätý Anton
Juraj Červenák, spisovateľ
Katarína Štrbová, pedagogička, riaditeľka MŠ na Nábrežnej ulici
Erika Jarkovská, spisovateľka
Tatiana Babčanová, pedagogička, ochotnícka herečka
Marián Babčan, autor, ochotnícky herec
doc. Ing. Peter Urban, PhD., prozaik, autor literatúry faktu, zoológ, ekológ, ochranca prírody, vysokoškolský učiteľ

V programoch vystúpia aj žiaci hudobných odborov Základných umeleckých škôl v Banskej Štiavnici, v Novej Bani, v Žarnovici a v Sliači.

Programami Vás budú sprevádzať Mgr. Ivana Janáková a Matúš Dávid.

Realizované s finančnou posporou Nadácie SPP a Ministerstva kultúry SR.

Mapa čítaní