Banská Štiavnica číta deťom 2.12. 2015 o 10:00 hod. v Kultúrnom centre

Dnes 2.12. 2015 sme zavítali do Banskej Štavnice, v Kultúrnom centre sme žiakom 1. stupňa ZŠ na Horákovej ulici čítali vtipné, fantastické i poetické príbehy.

Zasmiali sme sa, zadumali a strávili spolu s deťmi a našimi čítajúcimi i hrajúcimi hosťami krásne a inšpiratívne dve hodiny.

S úctou a vďakou vaše CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM.

Audio

Banská Štiavnica číta deťom 2.12. 2015 o 10:00 hod. v Kultúrnom centre

Hostia programov:

Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
Mgr. Nadežda Ba

 

biaková, primátorka mesta Banská Štiavnica
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bysrica
Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
Kamil Danko, primátor mesta Žarnovica
Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta Sliač
MgA. Viera Kučerová, prezidentka OZ CSČD, dramaturgička, herečka
Ondrej Kalamár, spisovateľ
Ondřej Daniš, herec, člen hereckého súboru Divadla JGT vo Zvolene
Ing. Monika Maňkovská, zástupkyňa riaditeľa Múzeum Svätý Anton
Juraj Červenák, spisovateľ
Katarína Štrbová, pedagogička, riaditeľka MŠ na Nábrežnej ulici
Erika Jarkovská, spisovateľka
Tatiana Babčanová, pedagogička, ochotnícka herečka
Marián Babčan, autor, ochotnícky herec
doc. Ing. Peter Urban, PhD., prozaik, autor literatúry faktu, zoológ, ekológ, ochranca prírody, vysokoškolský učiteľ

V programoch vystúpia aj žiaci hudobných odborov Základných umeleckých škôl v Banskej Štiavnici, v Novej Bani, v Žarnovici a v Sliači.

Programami Vás budú sprevádzať Mgr. Ivana Janáková a Matúš Dávid.

Realizované s finančnou posporou Nadácie SPP a Ministerstva kultúry SR.