Rabča číta deťom 1.12. - 4.12.2015 v Školskom klube detí Rabča

Dobrý deň, 
dovoľujeme si oznámiť, že aj Školský klub detí z Rabče sa prvý raz pridal k vami avizovanej aktivite CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM. Čítavali sme našim deťom zo Školského klubu detí v Rabči pravidelne od 1. decembra do 4. decembra, víkend vzali do svojich rúk rodičia. V ŠKD sa čítalo denne od 11.30-11.50. Poňali sme celú akciu súkromnejšie, deťom sme čítali my, učiteľky v rámci odpočinkovej činnosti.Čítanie sa uskutočňovalo v priestoroch ŠKD, kde si deti urobili pohodlie (usadili sa alebo si ľahli na zem a tíško počúvali).

Pásmom čítania sa niesla téma Vianoc - raz to boli Barborkine halúzky, potom Zajko na vianočnom trhu, Najväčší snehuliak na svete či Lucijný stolček. Našim cieľom bolo zamerať pozornosť na blížiace sa vianočné sviatky a sviatky, ktoré im predchádzajú. Pripomenuli sme si starodávne zvyky a tradície a ich moderné obmeny, odlišné zvyklosti slávenia Vianoc v rôznych štátoch, a musíme sa priznať, že hoci u nás v ŠKD sa čítava deťom často, tentoraz to celé malo akési zvláštne čaro. Možno aj preto, že sme vedeli, že si číta CELÉ SLOVENSKO! 


S pozdravom učiteľky zo ŠKD pri ZŠ s MŠ v Rabči, Mgr. Elene Škorvánková a Bc. Veronika Bolibruchová